Az Európai Unió által társfinanszírozott egyéb programokkal kapcsolatos információkért látogasson el ide: www.fonduri-ue.ro

Ezen anyag tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió vagy Románia kormányának hivatalos álláspontját!

Ezt az oldalt az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozza

A Sóvidék elnevezést először Orbán Balázs használja a Székelyföld leírásában: „Sóvidéknek nevezik, pedig a Korond vize és a Kis-Küküllő völgyét is...
Korond erdélyi falu a mai Romániában, Hargita megyében. A Sóvidék egyik legnevezetesebb települése, iparművészeti, idegenforgalmi és művelődési...
Szé­kely­ud­var­hely­től 38 km-re észak­nyu­gat­ra a Kis-Kü­kül­lő men­tén, a Gör­gé­nyi-ha­va­sok­tól dél­re fek­szik. Neve a ma­gyar pa­raj...