Az Európai Unió által társfinanszírozott egyéb programokkal kapcsolatos információkért látogasson el ide: www.fonduri-ue.ro

Ezen anyag tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió vagy Románia kormányának hivatalos álláspontját!

Ezt az oldalt az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozza

A terület nem élvez Natura 2000 védettséget, azonban megtalálunk 2 - természetvédelmi szempontból fontos - élőhelyet, amelyek jelenléte alátámasztaná egy esetleges Natura2000 területté nyilvánítást: 1310 Salicornia és más egyéves növények telepei iszapon és homokon, 6510 Sík és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

A területen főként sótűrő növényfajok élnek, több mint 9 halofil társulást azonosítottak a szakértők, ami a terület összes társulásának 12% -át képviseli. Jellemző fajok a lila sóvirág (Limonium gmelini), közönséges sziksófű (Salicornia herbacea), kőhúr (Alsine marginata Koch), budavirág (Spergularia salina), őszirózsa (Aster tripolium).

Egyéb jellemző fajok: Agrostis tenuis, Festuca pratensis, Festuca rubra, Cznosurus cristatus, Trifolium medium, Campanula abietina, Phleum montanum, Phleum commutatum.