În zona “Ocnelor de sare” se pot admira Cheile Corundului şi rezervaţia Muntele de Sare pe o suprafaţă de 60 ha de teren, Cheile Corundului...
Canionul de sare este superb, cu stânci şi creste de sare albe, sclipitoare, pline de forme de dizolvare, lapiezuri, turnuleţe, mici peşteri,...
Deși rezervația nu este declarată Sit de Importanță Comunitară-SCI, aceasta prezintă totuși 2 habitate de interes conservativ, prezența cărora ar...