Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Acest site este cofinanțat
din Fondul European de
Dezvoltare Regională

În 2021 în aria protejată Muntele de Sare Praid au fost reînnoite potecile de vizitare.

În cadrul proiectului Implementarea unor măsuri de management conservativ în ariile protejate din regiunea Sovidek a fost reamenajată o porțiune de 845 metri de poteci cu pavaj de tip alee, pe 630 metri lungime a fost împrăștiată pietriș, iar pe o porțiune de 440 metri potecile au fost consolidate prin construirea unor scări.

 Ca urmare, vizitarea ariei se face 

A Sóvidék Kistérségben található védett területek megőrzését célzó előírások gyakorlatba ültetése című projekt keretében történt beruházások során 845 méter hosszúságban fa járófelületet helyeztek ki, egy 630 méteres szakaszon tört kővel erősítették az ösvényt, valamint 440 méteren lépcsőket alakítottak ki a meredekebb részeken.

Lucrările efectuate completează investițiile făcute în faza anterioară a proiectului, când au fost amplasate băncil și panouri informative în zonă, ca urmare aria protejate poate fi vizitată confortabil și în siguranță.