Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Acest site este cofinanțat
din Fondul European de
Dezvoltare Regională

La baza desemnării sitului se află căteva specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, printre care: tritonul alpun (Ichthyosaura alpestris), tritonul comun (Lissotriton vulgaris ampelensis), buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), broască roșie de munte (Rana temporaria), broasca râioasă brună  (Bufo bufo), broasca roșie de pădure (Rana dalmatina), salamandra de uscat (Salamandra salamandra), șopârla de munre (Zootoca vivipara).

Cele mai importante habitate naturale: Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccino-Piceetea) și Turbării cu vegetație forestieră.  Specii importante sunt: molid (Picea abies) și pin de pădure (Pinus sylvestris), care vegetează alături de mesteacăn (Betula verrucosa), mesteacăn pufos (Betula pubescens) sau plop tremurător (Populus tremula); precum și arbusti cu specii de merișor de munte (Vaccinium vitis idaea) și afin (Vaccinium myrtillus).